BG

Please note: The content on our website has been machine translated. Therefore, please forgive us for small errors!

Информация и изтегляния

Здраве и безопасност на работното място

Здравето на нашите служители е много ценно и трябва да бъде запазено. Ето защо безопасността на труда играе важна роля в нашата компания и е неразделна част от подготовката на нашите служители за всяко ново работно място. Предварително всички работни места се подлагат на оценка на риска. Предаваме информация за възможни източници на опасност на нашите служители, за да предотвратим злополуки. Клиентът е отговорен за провеждането на инструктаж по безопасност на труда на работното място. Нашите служители имат актуални познания в областта на безопасността на труда. Необходимите курсове за обучение от страна на институцията за застраховка "Злополука" бяха успешно посетени от нашите надзорни служители.

Информация за фирмите

Schütze + Seifert може да доставя и на сертифицирани от SCC компании. Изпълняваме изискванията съгласно въпрос 11.3 от документ 003 на SCC, което означава, че можем да потвърдим положително и контролен списък 10.2 от документ 003 на SCC. Изискваният преглед SHE на временния работник (документ 16 SCC) след 3 месеца също не е проблем. Организираме обучение и тестове чрез нашия собствен специалист по безопасност на труда.

Разрешение съгласно § 25 от Закона за радиационна защита

Областният съвет на Касел издава на Schütze + Seifert разрешение за работа във външни инсталации или съоръжения в съответствие с § 25 от Закона за радиационна защита. Разрешението се издава за ограничен период от време и е валидно до 31.07.2026 г.

Наетите служители са регистрирани, получават подробен инструктаж и се преглеждат от упълномощен радиационен лекар като предпазна мярка. Изготвят се официални радиационни паспорти и от компетентния орган се изискват т.нар. дозиметри, с които ежемесечно се измерва ефективната доза върху тялото и се регистрира от органите.

Между Schütze + Seifert и оператора на централата или фирмата клиент се сключва съответен договор, в който изчерпателно се изясняват всички въпроси, свързани с радиационната защита, и се определят индивидуалните области на отговорност на служителите по радиационна защита.

Лицето за контакт по въпросите на радиационната защита е г-н Пьотген, с когото можете да се свържете за въпроси на телефонен номер 0661-92824-0. Нашият служител по радиационна защита съгласно § 70 StrlSchG е д-р Анет Юнг.

Нашият колективен трудов договор iGZ - / DGB -

В преговорите между Германската федерация на профсъюзите (DGB) и Асоциацията на германските агенции за временна заетост (iGZ) на 1 януари 2004 г. беше сключен колективен трудов договор за сектора на временната заетост. Нашето дружество е член на IGZ и следователно се е ангажирало да ви наеме на работа въз основа на съществуващия колективен трудов договор.

По този начин важни точки от вашия трудов договор се уреждат от колективния трудов договор:

  • Вашите работни часове на месец във връзка с акаунт за работно време
  • Правото ви на годишен отпуск и регламентирането на специалния отпуск
  • правото ви на бонуси, например за работа в неделя и на официални празници.
  • правото ви на специални годишни плащания, като например обезщетение за отпуск и коледен бонус.
  • Минимални изисквания за възнаграждение на час и изплащане на бонуси, свързани с изпълнението на задачите

Изтеглете тук: колективен трудов договор iGZ/DGB (от 2020 г.).

С този колективен трудов договор IGZ - / DGB - Schütze + Seifert предлага социална сигурност на солидна основа.

Нашите общи условия

Ако се нуждаете от допълнителни доказателства или сертификати от Schütze + Seifert, ние с удоволствие ще ги предоставим.

Разрешение и сертификати

Имате въпроси или търсите работа?
Говорете с нас
Имате въпроси или търсите работа? Тогава поговорете с нас!
Говорете с нас за
Уговорете среща
Интересувате ли се от работа? Тогава си запишете среща.