BG

Please note: The content on our website has been machine translated. Therefore, please forgive us for small errors!

Информация и изтегляния

Здраве и безопасност на работното място

Здравето на нашите служители е много ценен актив и трябва да бъде защитено. Затова безопасността на труда играе важна роля в нашата компания и е неразделна част от подготовката на нашите служители за всяка нова работа. Всички работни места се подлагат на предварителна оценка на риска. Предаваме на служителите си информация относно всички потенциални източници на опасност, за да предотвратим злополуки. Клиентът е отговорен за провеждането на инструктаж за здравословни и безопасни условия на труд на работното място на място. Нашите служители имат актуални познания в областта на безопасността на труда. Нашите служители са преминали успешно необходимите курсове за обучение, организирани от застрахователя за злополуки.

Информация за дружествата

Schütze + Seifert е оторизирана да доставя и на фирми, сертифицирани от SCC. Ние отговаряме на изискванията на въпрос 11.3 от документ 003 на SCC и следователно можем да потвърдим положително и контролен списък 10.2 от документ 003 на SCC. Изискваният SHE тест на временния работник (документ 16 SCC) след 3 месеца също не представлява проблем. Организираме обучението и изпитването чрез нашия собствен специалист по безопасност на труда.

Разрешение в съответствие с § 25 от Закона за радиационна защита

Областният съвет на Касел издава на Schütze + Seifert разрешение за работа във външни предприятия или съоръжения в съответствие с § 25 от Закона за радиационна защита. Разрешението се издава за ограничен период от време и е валидно до 31 юли 2026 г.

Наетите служители се регистрират, получават подробен инструктаж и се преглеждат от упълномощен лекар по радиационна медицина като предпазна мярка. Изготвят се официални радиационни паспорти и от компетентния орган се изискват т.нар. дозиметри, с които ежемесечно се измерва ефективната доза върху тялото и се регистрира от органите.

Между Schütze + Seifert и оператора на централата или дружеството клиент се сключва съответен договор, в който изчерпателно се изясняват всички въпроси на радиационната защита и се очертават отделните области на отговорност на служителите по радиационна защита.

Лицето за контакт по въпросите на радиационната защита е г-н Пьотген, с когото можете да се свържете на телефон 0661-92824-0, ако имате някакви въпроси. Нашият служител по радиационна защита в съответствие с § 70 StrlSchG е д-р Анет Юнг.

Нашият колективен трудов договор iGZ/DGB

Срокът на действие на колективния трудов договор на Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e. V. (iGZ) изтече на 1 декември 2023 г. Заедно с Федералната асоциация на работодателите на доставчици на услуги за персонала e. V. (BAP) iGZ се сля с Общата асоциация на доставчиците на услуги за персонала e. V. (GVP) в съответствие с германския Закон за реорганизация. Всички права и задължения на iGZ бяха прехвърлени на GVP като негов универсален правоприемник. Това се отнася и за колективните трудови договори за временна работа, сключени между iGZ и DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit.

Нашето дружество е член на GVP и следователно се е ангажирало да Ви наеме на работа въз основа на съществуващия колективен трудов договор.

Поради това важни точки от Вашия трудов договор се уреждат от колективния трудов договор:

  • Вашите работни часове на месец във връзка с отчитането на работното време
  • Вашият годишен отпуск и уреждане на специалния отпуск
  • правото Ви на бонуси, например за работа в неделя и на официални празници
  • правото Ви на специални годишни плащания, като например бонуси за празници и Коледа
  • Минимални изисквания за възнаграждение на час и изплащане на бонуси, свързани с изпълнението на задачи

Изтеглете тук: Колективни трудови договори за временна работа iGZ/DGB-Tarifgemeinschaft

С този колективен трудов договор iGZ/DGB Schütze + Seifert предлага социална сигурност на солидна основа.

Нашите общи условия

Ако се нуждаете от допълнителни доказателства или сертификати от Schütze + Seifert, ние с удоволствие ще ги предоставим.

Разрешителни и сертификати

Имате въпроси или търсите работа?
Говорете с нас
Имате въпроси или търсите работа? Тогава поговорете с нас!
Говорете с нас за
Уговорете среща
Интересувате ли се от работа? Тогава си запишете среща.